Opleiding

Opleidingsmogelijkheden Schüssler Celzouttherapie 

Bij het Instituut voor Celzouttherapie kunt u zich in 4 achtereenvolgende verdiepingsstappen steeds verder bekwamen in de Celzouttherapie volgens Dr. Schüßler. Deze opleiding is een deelopleiding en HBO conform & geaccrediteerd via de SNRO. De modules zijn een logisch vervolg op elkaar. U kunt zelf bepalen in welk tempo en hoe ver u zich gaat bekwamen. Uitgebreide informatie over onze opleidingen kunt u vinden op www.celzouten.nl.
 
 
Module I – Twee daagse basismodule;
Basiskennis celzout 1-12. 
De basis module is een informatieve twee daagse training waarin u de belangrijkste thema's en de belangrijkste gezichtskenmerken van de eerste 12 celzouten leert kennen. Deze tweedaagse biedt u praktische handvaten zodat u de celzouten gerichter in uw thuissituatie en/of in uw praktijk kunt inzetten. Meer informatie kunt u vinden op www.celzouten.nl.
 
Module II – Drie daagse verdiepings module over de basis celzouten;  
Verbreding van kennis van celzout 1-12, de onderlinge relaties en praktische vaardigheden celzoutanalyse trainen. 
 
 
Module III – Vijfdaagse vervolgmodule waar de hogere celzouten 13-27 centraal staan; Verbreding van kennis en onderlinge relaties. Trainen van praktische vaardigheden celzoutanalyse en het werken in de praktijk. 
Indien u module III met goed gevolgd heeft afgerond krijgt u een Celzoutconsulenten certificaat.
 
 
Module IV – Achtdaagse jaartraining - het Therapeutentraject;
Deskundigheid verdiepen en de verbinding met de celzouten verinnerlijken.
Indien u module IV met goed gevolgd heeft afgerond krijgt u een Celzouttherapeuten certificaat.