Opleiding

Opleidingsmogelijkheden Schüssler Celzouttherapie 

Bij het Instituut voor Celzouttherapie kunt u zich in 4 achtereenvolgende verdiepingsstappen steeds verder bekwamen in de Celzouttherapie volgens Dr. Schüßler. Deze opleiding is een deelopleiding en HBO conform & geaccrediteerd via de SNRO. De modules zijn een logisch vervolg op elkaar. U kunt zelf bepalen in welk tempo en hoe ver u zich gaat bekwamen. Uitgebreide informatie over onze opleidingen kunt u vinden op www.celzouten.nl.
 
 
Module I – Twee daagse basismodule;
Basiskennis celzout 1-12. 
De basis module is een informatieve twee daagse training waarin u de belangrijkste thema's en de belangrijkste gezichtskenmerken van de eerste 12 celzouten leert kennen. Deze tweedaagse biedt u praktische handvaten zodat u de celzouten gerichter in uw thuissituatie en/of in uw praktijk kunt inzetten. Meer informatie kunt u vinden op www.celzouten.nl.
 
Module II – Drie daagse verdiepings module over de basis celzouten;  
Verbreding van kennis van celzout 1-12, de onderlinge relaties en praktische vaardigheden celzoutanalyse trainen. 
 
 
Module III – Vijfdaagse vervolgmodule waar de hogere celzouten 13-27 centraal staan; Verbreding van kennis en onderlinge relaties. Trainen van praktische vaardigheden celzoutanalyse en het werken in de praktijk. 
Indien u module III met goed gevolgd heeft afgerond krijgt u een Celzoutconsulenten certificaat.
 
 

Module IV – 3 thema verdiepingsblokken van 3 dagen - het Therapeutentraject;
Deskundigheid verdiepen en de verbinding met de celzouten verinnerlijken.
Indien u module IV met goed gevolgd heeft afgerond krijgt u een Celzouttherapeuten certificaat.

 

Verdiepingsblok 1 
Thema’s: Er kunnen zijn, identificatie, erbij zijn, signalen als richting aanwijzer, zenuw- en hormonale stelsel, de nieren. De werkelijkheid van de mogelijkheden.

Verdiepingsblok 2 
Thema’s: Kracht halen uit de werkelijkheid, spijs(omzetting); de koolhydraat, eiwit en vetstofwisseling. Gereedschappen en innerlijke houding; Keuzes maken, uitscheiden en zelfstandig weer verder gaan.

Verdiepingsblok 3
Thema's: Wat beweegt er, overdracht en tegen-overdacht, kind thema’s, hart en ademhaling stelsel. De werkelijkheid van de interactie met het geheel. Zouten en vitamines.
 
 
Nascholingen
Voor een overzicht van de gegeven nascholingen door het Instituut voor Celzouttherapie kijk op www.celzouten.nl/trainingen/training-historie