Verschil Celzoutconsulent en Celzouttherapeut

De Celzoutconsulent heeft na de basis module van 2 dagen, 8 verdiepingsdagen gevolgd en praktijkervaring opgedaan. Is getraind in het adviseren bij de begeleiding van genezings- en ontwikkelingsprocessen alsook in acute situaties en kan de celzoutkeuzes goed inpassen en beargumenteren.

(totaal 10 dagen verspreid over een jaar)

De Celzouttherapeut heeft na de Consulenttraining (10 dagen) zich gedurende een aaneengesloten jaar nog eens 8 dagen met bijbehorende opdrachten en onderzoeken verder verdiept in de Celzouttherapie en is getraind om vanuit een brede en diepe verbinding met de celzouten bewust helings- en ontwikkelingsprocessen zelfstandig te kunnen begeleiden gedurende een langere periode alsook in acute situaties. 

(totaal 18 dagen verspreid over 2 jaar)

Meer informatie over opleidingsmogelijkheden m.b.t. de Celzouttherapie kunt u vinden u op www.celzouten.nl.

De inhoud van de gevolgde opleidingen zijn HBO-conform en volgens internationale richtlijnen van het EBS. Het EBS is het European Institute of Biochemistry of Dr. Schüssler. Dit is een internationaal platform bestaande uit celzoutdocenten uit Nederland, Duitsland, Zwitserland en Australië,  waarin gewerkt wordt aan de ontwikkeling en kennisoverdracht van de Celzouttherapie.